Arbocatalogus vlakglasbranche

De arbocatalogus voor de vlakglasbranche is een oplossingenboek voor de grootste risico’s in de vlakglasbranche. Het document geeft voor zowel werkgevers als werknemers concrete handvatten om arborisico’s op een gedegen manier weg te nemen.

Het document is opgesteld door CAO-partijen. In oktober 2009 is met de goedkeuring van de Arbeidsinspectie de catalogus een officieel handhavingsdocument van de Arbeidsinspectie (tegenwoordig Inspectie SZW) geworden.

De arbocatalogus voor de vlakglasbranche is beschikbaar op deze pagina.
Voor bedrijven die glas plaatsen is nog een aparte arbocatalogus beschikbaar, zie hiervoor:
www.arbocatalogus-glaszetten.nl