Branche RI & E

De Arbowet verplicht werkgevers een inventarisatie uit te voeren van de risico’s waaraan hun medewerkers worden blootgesteld bij het uitvoeren van werkzaamheden, de zogenaamde RI&E.
Naast het inventariseren van de risico’s zijn werkgevers wettelijk verplicht een plan van aanpak (PVA) op te stellen, waarin maatregelen staan die de risico’s wegnemen of in ieder geval terugbrengen naar een aanvaardbaar niveau.

Met de Branche RI&E van de vlakglasbranche kunt u een RI&E maken en het PVA opstellen. Het document werkt erg gemakkelijk. Door middel van het beantwoorden van alle vragen in de vragenlijsten voert u feitelijk een RI&E uit en wordt automatisch het benodigde PVA opgesteld.

Voor bedrijven met maximaal 25 werknemers biedt het gebruik van de Branche RI&E het voordeel dat slechts een zogenaamde “lichtere” toets nodig is. Dit betekent:
– geen noodzakelijk bedrijfsbezoek van de arbodienst of kerndeskundige;
– geen aanvullende metingen;
– uitsluitend een ‘papieren’ toetsing door een arbodeskundige;
– tijd- en kostenbesparing.

In een bedrijf waarin de medewerkers gezamenlijk maximaal 40 uur per week werken, hoeft de RI&E helemaal niet getoetst te worden door een arbodeskundige.

De Branche RI&E is hier gratis te downloaden.
Voor het gebruik van de Branche RI&E is ook een handleiding gemaakt. Deze kunt u hier downloaden