Opleidingsvergoeding

Het STOOV-fonds keert opleidingsvergoeding uit op een groot aantal cursussen en trainingen/ workshops. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt in:
– Vaktechnisch
– Arbo & Veiligheid
– Heftruck / intern transport
– Communicatie, commercie en management

– Overige cursussen

Bekijk het overzicht voor de bekende opleidingen. Ook opleidingen die niet in het overzicht zijn opgenomen kunnen mogelijk opleidingsvergoeding aanvragen. Wij adviseren u om vooraf bij het STOOV-secretariaat navraag te doen over de mogelijkheden. Over dergelijke verzoeken beslist het bestuur. Het bestuur zal toetsen of de opleiding past binnen de statutaire bepalingen en de cao.

Op aanvragen van deze opleidingsvergoeding is het Financieringsreglement_2023 van toepassing. Declaraties van het afgelopen jaar kunnen tot uiterlijk 28 februari van het nieuwe jaar worden ingediend.
 
Wij accepteren alleen aanvragen die via het daarvoor bestemde online formulier worden ingediend. Vergeet niet om ook direct een aanvraag verletvergoeding in te dienen!