Bestuur & Secretariaat

De Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Vlakglasbranche is een gezamenlijk initiatief van werkgevers- en werknemersorganisaties.  De activiteiten en doelstellingen van STOOV zijn in 1991 vastgelegd in de CAO voor de groothandel in vlakglas, het glasbewerkings- en het glazeniersbedrijf. In het bestuur zijn zowel werkgevers als werknemers vertegenwoordigd. Beide partijen leveren beurtelings een jaar lang de voorzitter.

Het secretariaat is belast met de uitvoering van de doelstellingen van STOOV. Voor informatie kunt u contact opnemen met: info@stoov.nl