Branche Projecten

Brancheprojecten kunnen betrekking hebben op uiteenlopende thema’s en onderwerpen. De meeste  projecten zijn een onderdeel en/of een nadere uitwerking van de CAO voor de Vlakglasbranche of de  STOOV-CAO. Daarnaast kan het STOOV-bestuur ook zelf initiatieven nemen. Brancheprojecten worden gefinancierd door het STOOV-fonds. Waar mogelijk wordt ook gebruik gemaakt van externe subsidieregelingen. In onderstaande links leest u meer over diverse brancheprojecten: – Branche-RIE – Arbocatalogus voor de Vlakglasbranche