Doelstellingen

Als beheerder van het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Vlakglasbranche stelt STOOV zich de volgende doelen:

1. Het bevorderen van de opleiding en ontwikkeling van werknemers in de vlakglasbranche teneinde een goede werking van de arbeidsmarkt in de sector te bewerkstelligen en de employability van werknemers in de sector te verbeteren.

2. Het ontwikkelen en organiseren van om-, her- en nascholing voor werknemers in de vlakglasbranche alsmede het bewaken van de kwaliteit ervan.

3a. Het stimuleren, ontwikkelen en implementeren van beleid en het uitvoeren van projecten en scholing gericht op het verlengen van de inzetbaarheid van werknemers in de Groothandel in Vlakglas, het glasbewerkings- en het glazeniersbedrijf. 

3b.Het onder de aandacht brengen van de mogelijkheden en gevolgen van het eerder stoppen met werken of doorgaan met werken. 

4. Het stimuleren en vergoeden van voorlichting over de collectieve arbeidsvoorwaarden ten behoeve van alle werkgevers en werknemers in de branche.

5. Het handhaven en verbeteren van het positieve imago van de branche.

6. Het verzorgen van werkgelegenheidstrajecten voor mensen zonder werk of met werkloosheid bedreigde werknemers door middel van het aanbieden van een vakopleiding ter vervulling van vacatures in de branche.

7. Het stimuleren en vergoeden van ontwikkelingen gericht op het bevorderen van de medezeggenschap, participatie, personeelsvertegenwoordiging en ondernemingsraden als het vormen van overleg op ondernemingsniveau tussen werknemers en werkgevers.

8. Het coördineren, voorbereiden en ondersteunen van het geformaliseerde overleg – met uitzondering van CAO-overleg – tussen sociale partners ten behoeve van alle werkgevers en werknemers in de branche.

9. Het financieren van de beheerskosten ten behoeve van de werkzaamheden van bestuur en secretariaat van de stichting.