STOOV CAO

De afspraken over het scholingsfonds zijn vastgelegd in een aparte CAO. De werkingssfeer van deze CAO is hetzelfde als die van de ‘algemene’ CAO voor de groothandel in vlakglas, het glasbewerkings- en het glazeniersbedrijf. 

Door FNV, CNV Vakmensen en de Vakgroep GLAS van Bouwend Nederland is begin 2022 een akkoord gesloten over de STOOV-CAO. De looptijd van de nieuwe STOOV-CAO is van 1 januari 2022 t/m 31 december 2026. Inhoudelijk is deze CAO – op een paar redactionele wijzigingen na – hetzelfde gebleven.

De STOOV-CAO is per 16 mei jl. 2022 algemeen verbindend verklaard. Dit betekent voor de afdrachtverplichting van de bij STOOV aangesloten bedrijven dat deze:

  • Voor leden van de vakgroep Glas van BN is ingegaan per 1 januari 2022
  • Voor de overige bedrijven is ingegaan per 16 mei 2022.

De afdracht bedraagt 0,5% van het ULB (Uniform LoonBegrip).

Voor publicatie in de Staatcourant: Publicatie staatscourant cao stoov 2022